Om Valsgård IF83

Valsgård IF83 

VIF83 er en idrætsforening med ca. 230 medlemmer indenfor håndbold og fodbold, fordelt på børn og voksne af begge køn. Vi er en idrætsforening, der gerne ser gode sportslige resultater, men det, der vægtes højest, er det sociale sammenhold.

På alle klubbens hold bliver det sociale vægtet højt og det har vi erfaret også er med til at kaste gode sportslige resultater af sig. Der er god stemning til hjemmekampe og opbakning fra tilskuerne, der under fodboldkampe også kan nyde en ny-grillet pølse samt andet godt fra vores kiosk.

Rent praktisk bliver idrætsforeningen drevet af en gruppe på ca. 15 frivillige. Derudover er alle vores ungdomstrænere og holdledere også ansat på frivillig basis. Økonomisk kører klubben rundt ved hjælp af kontingenter, sponsorstøtte, overskud fra arrangementer og de almindelige kommunale tilskud.

Vi er en solid klub, der har fundet nøglen til succes i det sociale sammenhold. 


Lidt historie

Valsgård Idrætsforening blev stiftet af en gruppe lokale, som ønskede, at der kunne spilles håndbold og fodbold i Valsgård. Klubben rådede over et styk fodboldbane, samt en håndboldbane, omklædningen foregik i Valsgård skoles kælder, i deres omklædningsrum.  Derudover benyttede fodboldherrerne endnu et kælderlokale som klubrum, her fejredes 3. halvleg efter de afviklede serie 6 kampe.

Sammen med andre frivillige blandt andet fra Valsgård Gymnastikforening samledes der kapital, som borgerlån hos byens indbyggere til at rejse Valsgård Hallen. Hallen blev ligeledes bygget af frivillige kræfter. Hermed var Valsgård IF’s indendørs hjemmebane sikret.

Hallen dannede rammen for en af VIF’s vigtigste indtægtskilder, julefrokoster med plads til ca. 650 gæster. Bamses Venner, Johnny Madsen og Kandis var blandt de optrædende til disse fester.

Med tiden blev der anlagt en ny træningsbane samt en opvisningsbane til fodbold ved hallen. Der blev konstateret svamp i skolens kælder og omklædningsrum samt klublokale blev nedlagt. Af flere omgange er der blevet udbygget på Valsgård Hallen, under seneste tilbygning fik VIF et klubrum, som deles med dagplejerne, i hallen.


Fodbold

Der har løbende været samarbejde i ungdomsrækkerne med de omkringliggende klubber for at kunne stille hold i de forskellige årgange indenfor fodbold.

Omkring 2010 havde VIF to seniorhold på herresiden, men tilslutningen begyndte at dale og i 2012 overvejedes det, om der skulle indgås samarbejde med en af de nærliggende klubber. Det blev besluttet at ansætte en træner med fuldt fokus på det sociale og de resterende ildsjæle i fodboldafdelingen satte alle sejl til for at redde klubbens seniorafdeling. Året efter blev Valsgård IF83 af DBU udnævnt til Årets Fodboldklub i region 1, for netop at have reddet fodboldafdelingen. Herefter blev tilstrømningen og resultaterne større og bedre, men fokus bibeholdes på det sociale.

I 2017 stod den nye flotte tribune, som med alle andre ting i VIF, rejst af en flok ihærdige ildsjæle. Byggeriet blev finansieret af et sponsorat fra Sparekassen Hobro Fonden.